Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених

14.04.2021
Шановні колеги!
14 травня 2021 року Інститут зрошуваного землеробства НААН запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених
“ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ДЛЯ СУЧАСНОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА”, присвяченої Дню науки в Україні
Наукова програма інтернет-конференції передбачає збір матеріалів
 відповідно до напрямів досліджень:
•          інноваційні технології вирощування сільськогосподарських культур та їх адаптація до регіональних змін клімату;
•          селекція і насінництво для зрошуваного та неполивного землеробства;
•          напрями збереження родючості зрошуваних ґрунтів, боротьба з деградацією земель та опустелюванням;
•          економіка водогосподарського комплексу;
•          ГІС-технології в сільському господарстві.
Робочі мови конференції: українська та англійська.
Вимоги до оформлення матеріалів конференції
Наукові тези (від 1 до 5 повних сторінок) подаються в електронному вигляді в текстовому редакторі Word в форматі «.doc, «.docх., (ім’я файлу – прізвище першого автора). Всі поля по 2 см. Шрифт – Times New Roman. Формат А4. Розмір шрифту – 14 пт. Абзацний відступ – 1.25 см, вирівнювання тексту по ширині сторінки, інтервал – 1.0, латинська назва біологічних об’єктів позначається курсивом.
Обсяг матеріалів від 1 до 5 повних сторінок.