Захист дисертації Коновалової Віри Миколаївни

18.02.2021

26 лютого  2021 р. о 12.00 год. відбудеться засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 67.379.001

  1.  Захист дисертації Коновалової Віри Миколаївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія.

Тема дисертаційної роботи:

  «Насіннєва продуктивність сортів льону олійного залежно від умов зволоження та удобрення на півдні України»

Науковий керівник:

Боровик Віра Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН.

Офіційні опоненти:

Рябовол Людмила Олегівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології Уманського національного університету садівництва Міністерства освіти і науки України.

Бойчук Інна Володимирівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри рослинництва та агроінженерії Херсонського державного аграрно-економічного університету Міністерства освіти і науки України.

Захист відбудеться за адресою:

смт. Наддніпрянське, м. Херсона, Інституту зрошуваного землеробства НААН, Мала зала.