Захист дисертації Котова Бориса Сергійовича

18.02.2021

26 лютого  2021 р. о 10.00 год. відбудеться засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 67.379.002

 Порядок денний:

  1. Захист дисертації КотоваБориса Сергійовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія.

Тема дисертаційної роботи:

 «Адаптивна здатність сортів картоплі при вирощуванні в умовах in vitro та двоврожайною культурою на півдні України»

Науковий керівник:

Балашова Галина Станіславівна, доктор сільськогосподарських  наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу біотехнології, овочевих культур та картоплі Інституту зрошуваного землеробства НААН.

Офіційні опоненти:

Базалій Валерій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва та агроінженерії, Херсонського державного аграрно-економічного університету.

Гордієнко Валентина Василівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії генетичних ресурсів Інституту картоплярства НААН.

Захист відбудеться за адресою:

смт. Наддніпрянське, м. Херсона, Інституту зрошуваного землеробства НААН, Мала зала.