ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ МЕЛЬНІЧЕНКО Ганни Валеріївни

14.06.2021

30 червня  2021 р. о 10.00 год.

відбудеться засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 67.379.004

 Порядок денний:

  1. Захист дисертації Мельніченко Ганни Валеріївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія.

Тема дисертаційної роботи:

«Оцінка вихідного матеріалу на продуктивність та стійкість проти вилягання для створення сортів рису»

Науковий керівник:

Вожегова Раїса Анатоліївнадоктор сільськогосподарських  наук, професор, академік НААН, директор Інституту зрошуваного землеробства НААН.

 

Офіційні опоненти:

БАЗАЛІЙ Валерій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва та агроінженерії, Херсонського державного аграрно-економічного університету.

ДРОБІТЬКО Антоніна Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, декану факультету агротехнологій, доценту кафедри виноградарства та плодоовочівництва Миколаївського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України.

Захист відбудеться за адресою:

смт. Наддніпрянське, м. Херсона, Інститут зрошуваного землеробства НААН, Мала зала.