ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ ТКАЧ Маргарити Станіславівни

14.06.2021

30 червня  2021 р. о 12.00 год.

відбудеться засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 67.379.003

  1.  Захист дисертації ткач Маргарити Станіславівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія.

Тема дисертаційної роботи:

 «Урожайність та якість зерна сортів рису залежно від строків сівби та норм добрив»

Науковий керівник:

ЛАВРИНЕНКО Юрій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник відділу селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН.

Офіційні опоненти:

ДОМАРАЦЬКИЙ Євгеній Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри рослинництва та агроінженерії Херсонського державного аграрно-економічного університету Міністерства освіти і науки України.

ПАНФІЛОВА  Антоніна  Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України

Захист відбудеться за адресою:

смт. Наддніпрянське, м. Херсона, Інститут зрошуваного землеробства НААН, Мала зала.