Засідання Спеціалізованої вченої ради Д 67.379.01 із захисту докторської та кандидастької дисертаційних робіт

24.09.2021

24 вересня на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 67.379.01 Інституту відбулись офіційні захисти: докторської дисертаційної роботи «Підвищення спрямованості і ефективності отримання та добору перспективних гібридних комбінацій, форм і сортів винограду» за спеціальність 06.01.05 “Селекція і насінництво” Людмили Герус та кандидатської дисертаційної роботи «Селекційна цінність світових ресурсів пшениці м’якої озимої за стійкістю до хвороб в умовах південного лісостепу України» за спеціальністю 06.01.05 “Селекція і насінництво” Вискуба Романа. Вітаємо дисертантів, наукового консультанта – доктора с.-г. наук, член-кореспондента НААН Ніну Мулюкіну та наукового керівника – доктора с.-г. наук, старшого дослідника Олександра Вінюкова з успішними захистами та бажаємо подальших наукових здобутків та цікавих ідей!