ОСНОВНІ НАУКОВІ ШКОЛИ

При Інституті зрошуваного землеробства в 1951 році було відкрито аспірантуру за спеціальностями: «Агротехніка», «Селекція і насінництво», «Захист рослин», «Механізація», «Фізіологія рослин» і «Агрохімія», «Сільськогосподарські меліорації», «Рослинництво».

З 2016 року навчання аспірантів проводиться за спеціальністю 201 «Агрономія» (згідно одержаної ліцензії).

З 2019 року працює докторантура за спеціальністю 201 «Агрономія».

За багаторічний період функціонування Інституту були створені потужні наукові школи під керівництвом провідних вчених.

ЛИСОГОРОВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ доктор с.-г. наук, професор Теоретичні основи та практичні аспекти розвитку зрошуваного землеробства в умовах півдня України
ФІЛІП’ЄВ ІВАН ДАВИДОВИЧ доктор с.-г. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Нормування витрат мінеральних добрив за методом оптимальних параметрів та наукове обґрунтування органо-мінеральних систем удобрення с.-г. культур.
ОРЛЮК АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ
доктор с.-г. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
Методологічне обґрунтування селекції зернових культур для зрошуваних  і неполивних умов півдня України
НЕТІС ІВАН ТИМОФІЙОВИЧ доктор с.-г. наук, професор,  Заслужений діяч науки і техніки України Наукове обґрунтування та розробка енергозберігаючих технологій вирощування зернових культур в умовах півдня України
ГУСЄВ МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ
доктор с.-г. наук, професор
Агробіологічне обґрунтування та розробка технологічних прийомів підвищення продуктивності агроценозів при конвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення Степу України
ГАМАЮНОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА
доктор с.-г. наук, професор
Родючість ґрунтів, оптимізація систем удобрення сільськогосподарських культур та ефективне використання добрив
БУГАЄВА ІЗАБЕЛЛА ПАВЛІВНА 
кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник
Наукове обґрунтування технологій вирощування картоплі різних строків садіння на зрошуваних землях за двоврожайної культури
ЛАКТІОНОВ БОРИС ІВАНОВИЧ
кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник
Еколого-меліоративне обґрунтування технологій вирощування рису в умовах півдня України
ПИСАРЕНКО ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ
кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник
Водозберігаючі режими зрошення сільськогосподарських культур.
ВОЖЕГОВА РАЇСА АНАТОЛІЇВНА
доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, Заслужений діяч науки і техніки України
Наукові основи зрошуваного землеробства, сільськогосподарських  меліорацій та адаптивного рослинництва. Селекція та насінництво сільськогосподарських культур для умов посушливого клімату Південного Степу України  
ЛАВРИНЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
доктор с.-г. наук, професор, академік НААН
Розробки теоретичних основ адаптивної селекції сільськогосподарських культур для зрошуваних і неполивних умов. Науково-методологічні аспекти агротехнологій в умовах аридного клімату
КОКОВІХІН СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
доктор с.-г. наук, професор
Інформаційні технології в зрошуваному землеробстві, адаптивне рослинництво з нормуванням витрат агроресурсів за умов змін клімату
МАЛЯРЧУК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник
Наукові та практичні засади  раціонального використання систем та способів обробітку ґрунту у сівозмінах з різним насиченням сільськогосподарських культур
ГОЛОБОРОДЬКО СТАНІСЛАВ ПЕТРОВИЧ
доктор с.-г. наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України
Оптимізація технологій вирощування кормових культур на зрошуваних  і неполивних землях Південного Степу України, розробка ресурсоощадних агрозаходів для створення високопродуктивних агрофітоценозів
ГРАНОВСЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
доктор економ. наук, професор
Теоретико-методологічні основи економіка природокористування на меліорованих ландшафтах та охорона навколишнього природного середовища