Репозитарій

Збірники матеріалів

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної online конференції молодих вчених “Науково практичні основи формування інноваційних агротехнологій – новітні підходи молодих вчених” від 19 травня 2020 року

Збірник матеріалів засідання круглого столу, присвяченого Всесвітньому дню ґрунтів “Наукове забезпечення та практичний досвід ґрунтозберігаючого землеробства” від 28 листопада 2019 року

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції Сучасні розробки сільськогосподарської галузі – аграрній науці” від 21 вересня 2019 року присвяченої 95-й річниці з дня народження відомого вченого-агрохіміка, доктора сільськогосподарських наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Філіп’єва Івана Давидовича

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції  молодих учених “Інноваційні розробки в сільськогосподарській галузі – наукові пошуки молоді” від 16 травня 2019 року

Збірник матеріалів круглого столу Ґрунтові ресурси: їх роль у збереженні екосистем та забезпеченні добробуту людини”від 06 грудня 2018 року

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Досягнення вітчизняної аграрної науки: історія, сучасний стан та перспективи розвитку” від 15 листопада 2018 року

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інноваційні технології вирощування озимих і ярих зернових, технічних та бобових сільськогосподарських культур на зрошуваних і неполивних землях” від 31 травня 2018 року

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні розробки молоді – сучасному землеробству” від 15 травня 2018 року

 Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції “Інноваційні технології та препарати в системі органічного землеробства Степу” від 06 березня 2018 року 

 Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції “Стан і перспективи розвитку селекції в умовах змін клімату”від 23 лютого 2018 року

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інноваційні технології вирощування сільськогосподарських культур в умовах змін клімату” від 23 серпня 2017 року