Робочі програми

Спеціальність 201 „Агрономія” 

Дисципліни загальної підготовки:

    – Філософія 2016,

    – Філософія науки 2019

    – Методика дослідної справи та організація підготовки дисертаційної роботи: 20192020

    – Іноземна мова: 2016

   – Іноземна мова професійного спрямування: 2019

Дисципліни професійної підготовки:

    – Інформаційні технології в агрономії: 20192020

    – Наукові основи сучасного сільськогосподарського виробництва: 20192020

    – Управління науковими проектами: 20192020

    – Інтенсивні системи землеробства: 20192020

    – Педагогіка вищої школи: 20192020

Вибіркові дисципліни:

    – Оцінка якості грунтів: 20192020

    – Сільськогосподарські меліорації: 20192020

    – Селекція і насінництво: 20192020

    – Наукові основи селекції та насінництва:  2021

    – Рослинництво: 20192020

    – Адаптивне рослинництво: 2021

    – Сучасні технології в землеробстві: 20192020

    – Спеціальна селекція польових культур: 201920202021

    – Екологічна безпека та ефективність використання земель с.-г. призначення: 20192020

    – Біотехнології у рослинництві: 201920202021