Робочі програми

Спеціальність 201 „Агрономія”  

Дисципліни загальної підготовки:
Дисципліни професійної підготовки:


Вибіркові дисципліни: