Відділ рослинництва та неполивного землеробства

Завідувач – кандидат с.-г. наук, с.н.с. Сергій Олександрович Заєць

Основний напрямок науково-технічної діяльності відділу полягає в удосконаленні існуючих  та розробці інноваційних технологій вирощування зернових, олійних і кормових культур на зрошуваних і неполивних землях півдня України.

Склад відділу:

Голобородько Станіслав Петрович гол. н.с., доктор с.-г. наук, професор
Жуйков Олександр Геннадійович гол. н.с., доктор с.-г. наук
Рудік Олександр Леонідович пров. н.с., доктор с.-г. наук
Коваленко Анатолій Михайлович пров. н.с., кандидат с.-г. наук
Новохижній Микола Володимирович ст. н.с., кандидат с.-г. наук
Онуфран Людмила Іванівна ст. н.с., кандидат с.-г. наук
Юзюк Сергій Миколайович ст. н.с., кандидат с.-г. наук
Фундират Катерина Сергіївна ст. н.с., кандидат с.-г. наук
Коваленко Олексій Анатолійович н.с., кандидат с.-г. наук
Музика Віталій Євгенович фахівець
Адамік Тамара Федорівна лаборант

Основні напрями наукової діяльності відділу агротехнологій:

• Ресурсозберігаючі екологічно-безпечні технології вирощування пшениці озимої й ярої, ячменю озимого, сої, кормових і зернофуражних культур та багаторічних трав на зрошуваних землях;
• Сучасна технологія поліпшення природних кормових угідь;
• Удосконалені технології вирощування пшениці озимої, ячменю озимого й ярого та сої, які максимально використовують генетичний потенціал сортів і забезпечують отримання високоякісного зерна.

Видання: 2020р., 2021р.

Технології вирощування зернових, олійних і кормових культур, що пройшли апробацію й пропонуються для впровадження:

• Ресурсозберігаючі технології вирощування пшениці озимої на неполивних і зрошуваних землях з урожайністю 5,0-5,5 і 6,0-6,5 т/га при зменшенні витрат коштів на добрива, пестициди й воду на 28-30% та 11% на паливо;

• Ресурсозберігаюча технологія вирощування ячменю озимого на неполивних і зрошуваних землях при врожайності 4,0-4,5 і 5,5-6,0 т/га та зменшенні витрат ресурсів на 19-23 %;

• Ресурсозберігаюча технологія вирощування сої на зрошуваних землях з урожайністю 2,5-3,0 т/га при обробці насіння штамом нітрагіну та зменшенні на 50% витрат на внесення гербіцидів;

• Адаптивна технологія вирощування ячменю ярого і льону олійного з урожайністю відповідно 3,6-4,2 і 1,5-2,0 т/га;

• Сучасна технологія вирощування пшениці ярої на зрошуваних землях, яка забезпечує врожайність 4 т/га з якістю зерна 2-3 класу ДСТУ 3768: 2010;

• Енергозберігаючі технології вирощування кормових і зернофуражних культур, які забезпечують одержання на богарі 3,5-4,0, а на зрошенні 8-10 т/га кормових одиниць;

• Технологія поліпшення природних кормових угідь;

• Біологічні препарати у системі захисту рослин від хвороб і шкідників