Склад спеціалізованої вченої ради

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!!!

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

В ІНСТИТУТІ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ,

із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук

за спеціальністю 06.01.02 – «Сільськогосподарські меліорації» та 06.01.05 – «Селекція і насінництво»

Голова ради:  
ВОЖЕГОВА РАЇСА АНАТОЛІЇВНА,професор, чл.-кор. НААН, директор, Інститут зрошуваного землеробства.
Заступник голови:  
ЛАВРИНЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,д.с.-г.н., професор, чл.-кор. НААН, головний науковий співробітник відділу, Інститут зрошуваного землеробства
Вчений секретар:  
БОЯРКІНА ЛЮБОВ ВАДИМІВНА, к.с.-г.н., старший науковий співробітник відділу, Інститут зрошуваного землеробства.

Детальніше

Члени ради:
БАЗАЛІЙ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
БАЛАШОВА ГАЛИНА СТАНІСЛАВІВНА, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут зрошуваного землеробства
БІЛЯЄВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут зрошуваного землеробства
ВОЖЕГОВ СЕРГІЙ ГЕРВАСЬОВИЧ, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут рису
ГОЛОБОРОДЬКО СТАНІСЛАВ ПЕТРОВИЧ, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут зрошуваного землеробства
ГРАНОВСЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА, д.е.н., професор, завідувач відділу, Інститут зрошуваного землеробства
ЖУЙКОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
КИРИЛЕНКО ВІРА ВІКТОРІВНА, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла
КОКОВІХІН СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, д.с.-г.н., професор, заступник директора, Інститут зрошуваного землеробства
МАРКОВСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІЇВНА, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, в.о. завідувача кафедри, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
МАЛЯРЧУК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, Інститут зрошуваного землеробства
МОРОЗОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
 ПИСАРЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, Інститут зрошуваного землеробства
СТАШУК ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ, д.с.-г.н., професор, чл.-кор. НААН, головний науковий співробітник відділу, Інститут зрошуваного землеробства

Контакти: 
e-mail: d6737901_izz@ukr.net

тел.: Вчений секретар – Бояркіна Любов Вадимівна +38 050 278 73 73