Відділ маркетингу, трансферу інновацій та економічних досліджень

Завідувач – доктор с.-г. наук, с.н.с. Біляєва Ірина Миколаївна

Основним завданням відділу є проведення досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій з метою адаптування діяльності Інституту та мережі його дослідних господарств до ринкових умов. Проведення маркетингових досліджень інфраструктури ринку наукової продукції, пропозицій і попиту на об’єкти інтелектуальної власності, платоспроможних сегментів ринку наукової продукції та перспективних напрямів наукових досліджень, результати яких мають комерційну спрямованість.

Склад відділу:

Димов Олександр Миколайович пров. н.с., кандидат с.-г. наук, с.н.с.
Бояркіна Любов Вадимівна ст.н.с., кандидат с.-г. наук, с.н.с.
Лиховид Павло Володимирович докторант, кандидат с.-г. наук
Пілярська Олена Олександрівна ст.н.с., кандидат с.-г. наук
Рубцов Данило Костянтинович ст.н.с., кандидат с.-г. наук
Бойценюк Христина Іванівна мол.н.с., аспірант
Шарій Віктор Олександрович мол.н.с., аспірант
Данілова Валерія Сергіївна технік
Федусенко Маргарита Вікторівна технік

Види послуг:

 ● реклама сортів та гібридів сільськогосподарських культур селекції ІЗЗ;
 ● надання інформації щодо проведення Інститутом заходів регіонального, всеукраїнського та міжнародного характеру;
 ● розробка методичних основ здійснення трансферу інноваційної продукції та наповнення аграрного ринку;
 ● організація реклами наукових конкурентоспроможних інноваційних розробок по основних елементах землеробства на зрошуваних і неполивних землях, комплексних новітніх технологіях вирощування зернових, кормових, технічних та овочевих культур, районованих сортах і гібридах сільськогосподарських культур селекції інституту;
 ● здійснення авторського наукового супроводу;
 ● надання науково-консультаційних та інформаційних послуг агроформуванням і сільському населенню в освоєнні методів прибуткового господарювання в умовах ринкової економіки.

Виконуються:

 - дослідження з питань інтелектуальної власності;
 - завдання правової охорони об’єктів інтелектуальної власності інституту.

Виходячи з попиту споживачів на наукову продукцію:

 ● здійснюється комерціалізація і капіталізація об’єктів інтелектуальної власності;
 ● працює система отримання роялті за інноваційні розробки шляхом укладання ліцензійних договорів.