Загальні положення

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!!!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  № 1428 від 15.11.2019 р. при Інституті зрошуваного землеробства НААН утворено Спеціалізовану вчену раду Д 67.379.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» та 06.01.05 «Селекція і насінництво».
Запрошуємо аспірантів і здобувачів до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю: 
06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»
06.01.05 «Селекція і насінництво».

Наказ про створення

Склад спеціалізованої вченої ради